સામાનને સ્થાને બનાવવા માટે સામાનના પટ્ટાઓ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ખાનગી કાર, ટ્રેન અથવા વિમાનનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, સુટકેસ સરળતાથી સ્ક્વિઝ થઈ જશે, સુટકેસમાં સામાન સામૂહિક બનશે. તે ખરેખર તોફાની છે. સામાનના પટ્ટાઓની મદદથી, તે સામાનને ઠીક કરવા માટે સુટકેસમાં બાહ્ય બળ ઉમેરે છે. જાહેર સ્થળોએ તમારી સૂટકેસને કેવી રીતે અલગ કરવી, અન્ય લોકો સમાન બ્રાન્ડના સુટકેસ અને સમાન રંગોનો ઉપયોગ કરી શકે છે, તમે સામાનના પટ્ટાઓની મદદથી તમારા સુટકેસને અલગ કરી શકો છો. તે એક કાર્ય છે. વધારામાં, તે સામાનના પટ્ટા પર લોગો ઉમેરી શકે છે. પછી સામાનનો પટ્ટો પ્રવાસીઓને ભેટ તરીકે આપી શકાય છે. એરલાઇન્સ આ પ્રકારની ભેટ આપવાનું પસંદ કરે છે.     બેલ્ટ 2 ઇંચ પહોળા સાથે બનાવવામાં આવે છે, જે સામાનને સુરક્ષિત રીતે બંધ રાખવા માટે સલામતી બકલ ધરાવે છે. પોલિએસ્ટર, નાયલોન અને અનુકરણ નાયલોન સામગ્રી જેવી વિવિધ સામગ્રી પસંદ કરી શકાય છે. આ સામગ્રીઓમાં, નાયલોન સામગ્રી શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા અને વધુ ટકાઉ છે. અનુકરણ નાયલોન આગળ છે અને પછી તે પોલિએસ્ટર સામગ્રી છે. તે તેના ઉપયોગ અને તેની કિંમતને ધ્યાનમાં રાખીને વાજબી પસંદગી કરી શકે છે. લોગો પર સિલ્સ્કસ્ક્રીન પ્રિન્ટીંગ, સીએમવાયકે પ્રિન્ટીંગ, એમ્બોસ્ડ ઇમ્પ્રિન્ટિંગ, નીટ અને વગેરે જેવી વિવિધ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.